NOGOMETNI KLUB
MAKSIMIR
FOOTBALL CLUB
POČETNA STRANICA
KLUB
TEMPERATURA U MAKSIMIRU:
OSNOVNI PODATCI

STADION
POVIJEST
PRO©LE SEZONE
OMJERI S KLUBOVIMA
NAVIJAČI
VETERANI
VIJESTI
SENIORI
POPIS IGRAČA
BROJIDBA
UTAKMICE/POSLJEDCI
TABLICA
3.HNL ZAPAD
POKAL ZNS-a
PODMLADAK
JUNIORI
KADETI
STARIJI PIONIRI
MLAĐI PIONIRI
MLAĐI PIONIRI II
LIMAČI B1
LIMAČI B2
LIMAČI C3
OSTALO
H©K MAKSIMIR
ČETVRT MAKSIMIR
CRO NOGOMET
KNJIGA GOSTIJU
POVEZNICE
CONTACT

O osnutku i prvim danima Nogometnog Kluba 'Maksimir' u knjizi ©portski almanah iz 1935. zabiljeµeno je sljedeće: "U istočnom dijelu Zagreba, a u obujmu poteza lijeve i desne strane Maksimirske ceste opaµao se dulje vremena nedostatak i potreba jednog urednog ±portskog kluba. Građani tog popularnog dijela Zagreba odluči±e sami da pristupe osnutku svog kluba koji bi uz ±port njegovao i dru±tvenost, i tako se upravo pred 10 godina sastado±e ovi osnivači Maksimira: Jagunec Stjepan, Mirko Mihaliček, Andrija Felja, Stjepan Stanković, Vladko Bi±kup, Gjuro Seiler, Dragutin Haller, Drago Preglej, Nikola ©egota, Vilim Plečko, Stjepan Cele±ćak i Dragutin Boµić. Prvom dogovoru slijedila je odmah i konstituirajuća skup±tina odrµana 28. kolovoza 1925., s prvim upravnim odborom: predsjednik Stjepan Jagunec, potpredsjednik Miroslav Singer, tajnik I. Dragutin Dičić, tajnik II. Dragutin Boµić, blagajnici Petar Turek, Vunarić Josip, te odbornici Vilim Plečko, Stjepan Meglić, Josip Jazbec, revizori Martin Čanić, Petar Nikolić i oruđar Dragutin Preglej.

Klub je odmah sakupio lijep broj članova, osigurao materijalnu bazu prinosima, koje su maksimirski građani odu±evljeno davali klubu za napredak, te je isti mogao odmah ustrojiti uređenu nogometnu momčad. Ona je od početka postizavala lijepe uspjehe. Godine 1927. u natjecanju klubova VII. kotara momčad je zauzela drugo mjesto, a iduće godine i drugo mjesto u III. razredu. Isto tako postignute su i značajne pobjede u natjecanju za Balokovićev pehar, a 1928. godine klub je osvojio I. mjesto u III. razredu i vrlo ukusni pokal u natjecanju klubova istočnog dijela Zagreba.

Za te velike početne uspjehe nose najveće zasluge g. Andrej Joos i tajnik Dragutin Dičić, koji su uglavnom provađali organizaciju kluba i tehničko vodstvo nogometne sekcije. Bilo je i mnogo izmjena u upravama i momčadima ali se je uvijek na±lo dobrih zamjena zahvaljujući ba± učvr±ćenoj organizaciji. 1931. dobrim radom kluba do±lo je do ujedinjenja sa bliskim H.©.K. Atenom, kojih većina igrača jo± i danas velikom voljom brane boje i prestiµ Maksimira. Osim već naprijed spomenutih najzasluµniji radnici za razvitak i postojanost kluba jesu g. Stjepan Jagunec, posjednik, Mirko Kobe±ćak, Zvonko Masan, veletrgovac i kućevlasnik, Mirko Mihaliček, Vjekoslav Lončarić i Dragutin Horvat.

Prvoj momčadi stoji na čelu g. Koman Marijan, koji je ujedno sada referent. Igrači su: Janµeković, Juri±ić, ©ajbinger, Stanković Ivan, Stanković ©tef, Felbinger Josip, Messing Zlatko, Horvat Dragutin, Modlić Mijo, Orlović Ivan, Kovačević ©tefan, Fortuna Josip, Nino ®eleznak, Mi±kulin Ivan, Kezelj Josip, Vunarić Drago, Lujo Lacko. -- Kapetan momčadi je g. Messing, a da klub imade svoje igrali±te velika je zasluga gosp. Tuđine.

Maksimir je dao Zagrebu nekoliko ispravnih ±portskih radnika, na±ih prvih sugradjana, koji su i riječju i djelom pomagali taj na± stari klub, na kojeg su stanovnici istočnog dijela na±eg grada toliko ponosni.

Tradicionalna dru±tvenost, ljubav prema svojem klubu, to je glavna odlika dana±njeg na±eg kluba Maksimir, na kojeg zaista moµe biti ponosno stanovničtvo istočnog dijela Zagreb grada.

Maksimir imade danas solidno i dobro vodstvo, koje se sastoji od g. Dičić Dragutin, predsjednik, potpredsjednici: Fo±ne Ivan i Misauer Adolf, tajnici: Ko±čićević i Zobec: blagajnici: Joos Andrija i Lacko Lujo, odbornici: Lončarević Vjekoslav, Fortuna Josip, Marić Ladislav, Zobec, Haupfeld Ivan i Horvat Dragutin. Revizori: Maleković Mato i Messing Zlatko. -- Klubski lokal: Vl. Zebić, Maksimirska cesta 9.

U sada±njim te±kim ±portskim i privrednim prilikama znati će upravni odbor agilnih ±porta±a da sačuva sve ono ±to je Maksimir kroz 10 godina stekao."

Maksimir je godine 1927./28. (napredovav±i kad je treniranje preuzeo predstavnik Franjo Ferderber) bio prvak III A razreda, 1938./39. prvak II razreda, a 1939./40. drugi u I B razredu. Od 1950. do 1955. Maksimir je igrao u podsaveznom razredu.

Prvu momčad Maksimira činili su: Krog, Pajtler, Blaµetić, Klaić, Pavi±a, Kokotović, Antolković, Kunek, Dostal, Sr±ek, Vujalović, Krulec, Placer, Bolfek, Fortuna. Najistaknutiji igrači: Milan Antolković, Mirko Kokotović, Franjo Glaser (kasnije Građanski, predstavnik), Branko Pavi±a, Vlado Klaić (Zagreb, predstavnik), Ivo Bolfek, Alojz Kobe±ćak, Ivo Horvat, Blaµetić, Livaja, ©etka, G. Marić, Muradori. Najzasluµniji djelatnici od osnutka: Jagunec, Dičić, Preglej, Stanković, Lončarić, Ko±čićarić, Gabor, Kovačević, Vukalović, ©mintić, Zubak, Pu±kar, R. Ličina, Dojkovski, Kos.

POVIJEST

Nogometnog Kluba Maksimir

ZAGIĆI B2
ZAGIĆI C3
ZAGIĆI B1